Rekisteriseloste, Konttivuokraus oy

Yritys: Oulun Konttivuokraus Oy

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus vaatia, että yritys oikaisee kolmen arkipäivän sisällä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Rekisteröidyllä on oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä, muun muassa toimittamalla lisäselvitys. Korjaamme mahdolliset virheelliset tiedot sähköisessä järjestelmässämme.

Oikeus tulla unohdetuksi

Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus tulla unohdetuksi, eli oikeus saada yritys poistamaan häntä koskevat tiedot rekisteristään seuraavissa tapauksissa (pl. tilanteet, joissa yritys on oikeutettu henkilötietojen käsittelyyn, esim. asiakasrekisteri):- Henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on alun perin kerätty, tai joita varten niitä muutoin on käsitelty.

  • Rekisteröity henkilö peruuttaa aiemmin antamansa suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn.
  • Jos rekisteröity vastustaa henkilötietojen käsittelyä muussa yhteydessä, kuin suoramarkkinoinnissa, edellytetään peruuttamiseen, ettei henkilötietojen käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä.
  • Henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.
  • Henkilötiedot on poistettava lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.
Käsittelyn turvallisuus
Tietoturvaloukkaukset
Konttivuokrauksen rekisterit

1. Asiakasrekisteri
2. Suoramarkkinointirekisteri
3. Kumppanirekisteri

Seloste käsittelytoiminnasta, asiakasrekisteri

Yhteystiedot

Rekisterinpitäjä: Oulun Konttivuokraus Oy, Poikkimaantie 4, 90400 Oulu, Suomi
Yhteystiedot: info@konttivuokraus.fi, +358 505 890 732
Edustaja: Jesse Mattson, jesse@konttivuokraus.fi, +358 505 890 732

Käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on oikeutettu etu, joka perustuu henkilön asiakkuuteen. Emme kerää alle 18 vuotiaiden tietoja ilman huoltajien suostumusta. Emme kerää arkaluonteisia tietoja henkilöstä. Kerättävät tiedot sisältävät vain asiakkuuden hoitamiseen tarvittavat tiedot henkilöstä sekä tämän edustamasta organisaatiosta.

Henkilötietojen siirto EU:ssa ja siirto kolmanteen maahan

Henkilötietoja ei siirretä, anneta tai myydä kolmansille osapuolille, mikäli henkilö ei anna siihen suostumustaan, tai se on asiakassuhteen hoitamisen kannalta välttämätöntä. Henkilötietoja voidaan siirtää vapaasti rekisterinpitäjän eri ohjelmistojen välillä. Asiakassuhteeseen liittyvissä asioissa, tietoja voidaan myös siirtää kolmannelle osapuolelle, kuten lasketuspalvelulle.

Tietojen säilytys ja turvallisuus

Tiedot säilytetään rekisterinpitäjän palvelimilla tai heidän kumppaneidensa palvelimilla, jotka voivat sijaita myös EU:n ulkopuolella. Kaikki palvelimet ja ohjelmistot ovat palomuurien sekä salasanojen takana.

Tietojen poistaminen

Tietojen poistamiseen suunniteltu määräaika on 10 vuotta niiden luontihetkestä, pois lukien mahdolliset
eritystapaukset, jotka määritellään Suomen lain mukaan (esimerkiksi velat ja myyntisaamiset).

Virheelliset tiedot sekä tietojen oikaisu

Henkilöllä on oikeus vaatia virheellisten tietojen oikaisua. Rekisterinpitäjä voi tehdä pyydetyt muutokset kolmen arkipäivän sisällä ilmoituksesta.

Seloste käsittelytoiminnasta, suoramarkkinointirekisteri

Yhteystiedot

Rekisterinpitäjä: Oulun Konttivuokraus Oy, Poikkimaantie 4, 90400 Oulu, Suomi
Yhteystiedot: info@konttivuokraus.fi, +358 505 890 732
Edustaja: Jesse Mattson, jesse@konttivuokraus.fi, +358 505 890 732

Käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn perusteena on oikeutettu etu, joka perustuu henkilön asiakkuuteen tai suostumukseen. Emme kerää arkaluonteisia tietoja henkilöstä. Kerättävät tiedot sisältävät vain asiakkuuden hoitamiseen tarvittavat tiedot henkilöstä sekä tämän edustamasta organisaatiosta. Suoramarkkinointia tehdään sähköpostitse sekä kirjeitse.

Henkilötietojen siirto EU:ssa ja siirto kolmanteen maahan

Henkilötietoja ei siirretä, anneta tai myydä kolmansille osapuolille, mikäli henkilö ei anna siihen suostumustaan, tai se on asiakassuhteen hoitamisen kannalta välttämätöntä. Henkilötietoja voidaan siirtää vapaasti rekisterinpitäjän eri ohjelmistojen välillä. Asiakassuhteeseen liittyvissä asioissa, tietoja voidaan myös siirtää kolmannelle osapuolelle, kuten lasketuspalvelulle.

Tietojen säilytys ja turvallisuus

Tiedot säilytetään rekisterinpitäjän palvelimilla tai heidän kumppaneidensa palvelimilla, jotka voivat sijaita myös EU:n ulkopuolella. Kaikki palvelimet ja ohjelmistot ovat palomuurien sekä salasanojen takana.

Tietojen poistaminen

Tietojen poistamiseen suunniteltu määräaika on 5 vuotta niiden luontihetkestä. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää yritystä poistamaan tiedot rekisteristä, ja hänelle annetaan mahdollisuus perua sähköisen mainoksen tilaus jokaisessa hänelle lähetetyssä mainosviestissä.

Virheelliset tiedot ja tietojen oikaisu

Henkilöllä on oikeus vaatia virheellisten tietojen oikaisua. Rekisterinpitäjä voi tehdä pyydetyt muutokset kolmen arkipäivän sisällä ilmoituksesta.